השתלמויות מורים

קורסים חדשים לעובדי מערכת החינוך:

'שיווק בתי ספר בעידן של תחרות'

מטרת הקורס:

  •  הקנית ידע תיאורטי בתחום השיווק בכלל ובית ספר בפרט
  •  מתן כלים יישומיים לקידום והובלת מהלכים שיווקים בבתי הספר,
  • פיתוח חשיבה שיווקית חינוכית מתקדמת לבית ספר בעידן תחרותי.

הקורס מוכר על ידי קרן ההשתלמות למורים.

 קורס: מיתוג בתי ספר – פרטים נוספים בקרוב